Respect voor privacy

Respect voor privacy

 • De garanties van Avislux
  Wij verwerken uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998.
 • Bedoeling van de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
  Door ons uw persoonlijke gegevens te bezorgen, geeft u ons de uitdrukkelijke toestemming om deze informatie te verwerken voor de hierna genoemde doeleinden. Uw gegevens worden opgenomen in de bestanden van Avislux en wij verwerken die met het oog op het beheer van onze klanten, publicaties en aangeboden diensten om de kwaliteit van onze prestaties te verbeteren en u te informeren over nieuwe diensten en producten van Avislux. U kunt zich echter op elk moment en zonder verdere uitleg verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • Cookies.
  Wij zullen zo nu en dan cookies gebruiken om u een betere service te kunnen bieden. Een cookie is een klein bestandje dat door een website op uw computer wordt opgeslagen. Deze cookie kan opnieuw worden gebruikt tijdens een later bezoek aan diezelfde website. De cookie kan enkel worden gelezen door de website die hem heeft gecreëerd. Wij gebruiken cookies voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om uw voorkeuren voor bepaalde types van informatie of uw toegangscode op te slaan, zodat u bij elk bezoek aan onze website niet steeds dezelfde gegevens moet invoeren. De meeste cookies werken slechts voor de duur van uw sessie of bezoek aan de website. Geen enkele cookie bevat informatie waarmee u telefonisch, via e-mail of de post kunt worden gecontacteerd. U kunt uw browser ook zo instellen dat u iedere keer een melding krijgt wanneer er cookies worden aangemaakt of net om te verhinderen dat ze worden aangemaakt (bepaalde diensten waarvoor cookies nodig zijn, zullen dan niet langer beschikbaar zijn).
 • Publicatie en bekendmaking van uw persoonlijke gegevens.
  Avislux kan ertoe worden gebracht uw persoonlijke gegevens bekend te maken op verzoek van een regelgevende autoriteit of geheel te goeder trouw indien dit nodig is om te voldoen aan een wet of reglementering. Dit zou ook het geval zijn bij een proces tegen Avislux en/of de website voor de bescherming of verdediging van de rechten of bezittingen van Avislux, de website of de gebruikers van Avislux. Avislux kan er ook toe worden gebracht deze gegevens bekend te maken om, in extreme omstandigheden, in te grijpen om de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van Avislux en/of de website of het publiek te beschermen.
 • • Uw rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens.
  • Uw informatierecht.
   De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is de vzw Avislux, met hoofdzetel te Route de Beausaint 1 Tenneville 6972, België. U kunt alle vragen over de registratie en verwerking van uw gegevens tot dit adres richten. Voor meer algemene informatie kunt u altijd terecht bij de Privacycommissie, bij de minister van Justitie, via de volgende website : www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
  • Uw recht op toegang, afscherming en rechtzetting.
   Mits een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek aan Avislux kunt u, na het aantonen van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart), gratis het schriftelijke overzicht van uw persoonlijke gegevens ontvangen, en eventueel ook de rechtzetting ervan indien deze foutief, onvolledig of niet-relevant waren. U ontvangt uiterlijk twee weken na ontvangst van uw verzoek een kopie van uw gegevens.
 • Schending van uw privacy.
  Als u, op welk moment dan ook, van mening bent dat onze website uw privacy niet respecteert, gelieve ons daarvan via e-mail te informeren op het volgende adres:
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Wij zullen dan alles in het werk stellen om het probleem op te lossen.

U contacteren?

Wenst u met ons te praten over uw project? Vul hieronder de aanvraag in en wij contacteren u zo snel mogelijk terug.

Activiteit:
Graag uw sector specifiëren aub.
Graag uw naam specifiëren aub.
Graag uw telefoonnummer specifiëren aub.
Uw toestemming is vereist teneinde dit formulier te onderschrijven